Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Onderzoek en redactie

2016-2017

id

Urban : 37829
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl, 1923.

Dit huis vormt het begin van een bijzonder homogene huizenrij uit dezelfde periode, tot nr. 46.

Bakstenen gevel met similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. en hardstenen elementen. OnderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. in zandsteen. Opstand met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. en traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met verspringende bouwlagen, onder plat dak. Deur onder stenen luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak.. Rondboogvormig keldervenster. Balkon op hoge consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Geometrisch decor van gegroefde panelen. Traliewerk in geometrische art-nouveaustijl. HoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met dekplaat tussen twee topstukken met motief van kwartcirkels. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... ; bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met roedeverdeling en gekleurd glas.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 54494 (1923).