Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

J. VAN BUGGENHOUTarchitect1908-1918

Stijlen

Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2017

id

Urban : 37587
lees meer

Beschrijving

Huis in neo-Vlaamse renaissancestijl met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. architect J. Van Buggenhout, ca. 1913. Dit huis werd bekroond tijdens de gevelwedstrijd die de gemeente Laken voor de jaren 1913 tot 1915 organiseerde.

Bakstenen gevel met elementen in witsteen en hardsteen. Muuropeningen tussen neggen. Deur geflankeerd door een smal getralied vensterLicht- en/of luchtopening in een muur., het geheel onder een stenen luifel en een impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak.. VensterLicht- en/of luchtopening in een muur. op de verdieping met tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt.. Op de toegangstravee, vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met twee monelenStenen vensterstijl., bekroond door een trapezoïdale erker met twee monelenStenen vensterstijl. en laterale tussendorpelsStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt., onder een schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.. Deze traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) wordt bekroond door een trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. met toppilasterOverhoekse pilaster ter bekroning van gevel., opengewerkt met een drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere.; centrale muuropening onder timpaanMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd. versierd met een bas-reliëf van muziekinstrumenten in een cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd. met rolwerkOrnament in de vorm van in- en uitzwenkende, bandvormige krullen.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., deur en raamwerk van het kleine vensterLicht- en/of luchtopening in een muur., met glas-in-loodraam, bewaard.

Bronnen

Archieven
SAB/IP II 684 (1903-1915).