Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

François VAN STICHELarchitect1913

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2017

id

Urban : 36017
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. architect François Van Stichel, gedateerd “1913” op de verdieping. Dit huis werd bekroond in de gevelwedstrijd die de gemeente voor de jaren 1913 tot 1915 organiseerde.

Bakstenen gevel versierd met witsteen en hardsteen. Rondboogdeur onder archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog. met volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer.. Impostvenster met moneelStenen vensterstijl.. Borstwering op de verdieping versierd met een cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd. met het jaartal. Drielichten op de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel.. Trapezoïdaal balkon voor een centrale glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat.; geometrische consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief., smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Ankers. Twee ongelijke houten dakkappelen. Schrijnwerk bewaard. Kroonlijst met korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken. op kraagsteen. Deur met hengselsSmeedijzeren beslag waarmee deuren, ramen of luiken worden opgehangen. en getralied raam. Raamwerk met roedeverdeling en geel glas.

Bronnen

Archieven
SAB/IP II 684 (1903-1915).

SAB/OW Laken 4579 (1913).