Typologie(ën)

appartementsgebouw
opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Louis TENAERTSarchitect1928

Louis TENAERTSarchitect1927

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Laken (Archistory - 2016-2019)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 35919
lees meer

Beschrijving

Geheel bestaande uit een appartementsgebouw en twee opbrengstpanden in art-decostijl, ontworpen in 1927 (nr. 41 en 45) en 1928 (nr. 43) door architect Louis Tenaerts (des Gadeaux) voor familieleden. Signatuur op elke sokkel “ARCHITECTE /.L. TÉNAERTS..”.

Bakstenen gevels met bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. elementen, witsteen en hardsteen. Veelhoekige (gestapelde) erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. Rechthoekige of veelhoekige balkons met smeedijzeren borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Decors van volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer. of geometrische decors. Vensters met geprofileerde omlijsting. Raamwerk vervangen.

Op nr. 41, opstand met asymmetrische compositie onder een mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. dat in 1933 een zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. achter een centrale geveltop verving. Deur onder een achthoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. en een erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. Garagepoort uit 1975. KroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). bekleed met pvc. Deur en raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. van het vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. boven de garage bewaard.

Op nr. 43, opstand van drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), met vier bouwlagen op de eerste twee en drie op de laatste, geflankeerd door pilasters op de verdiepingen. Op de eerste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), inrijpoort naar een achterliggende werkplaats ontworpen door dezelfde architect in 1927. Voetgangersingang op de tweede travee, onder een gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. Kroonlijst bekleed met pvc. Inrijpoort bewaard.

Op nr. 45, opstand met asymmetrische compositie en traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met verspringende bouwlagen. Lage deur onder erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. De hogere hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. wordt in de laatste bouwlaag geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Venster van de benedenverdieping met vensterbank op bakstenen lampetNeerwaartse beëindiging, afhangende versiering als aanzet van een balkon of erker.. Oorspronkelijke kroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., voorstevenvormig op de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.. Deur vervangen.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 41: 51971 (1927), 42074 (1933), 85026 (1975); 43: 51934 (1927), 38772 (1928); 45: 53160 (1927).

Websites
Brussel, stad van architecten - Louis Tenaerts