Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1690-1710

Gaston VELDEMANarchitect1968

Stijlen

Neotraditioneel

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Archeologisch
  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 33355
lees meer

Beschrijving

Diephuis met traditionele trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. van twee bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldak uit de 17e eeuw, grondig gerestaureerd n.o.v. architect Gaston Veldeman (1968). Onder meer herstel van kruisvensters en reconstructie van trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. met 5 treden + topstuk in plaats van voorheen 4 treden. Verankerde baksteenbouw verwerkt met natuursteen; oorspronkelijke kwarthol geprofileerde hoek- en negblokken van zandsteen. Nieuw rondboogvenster in top. Verbouwde benedenverdieping.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 82351 (1968).

Websites
BALat KIK-IRPA