Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1696

Henri COPPENSarchitect1953

O. TERRIJNarchitect1953

Statut juridique

Beschermd sinds 20 september 2001

Stijlen

Barok

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 31809
lees meer

Beschrijving

Smal diephuis van drie bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder, achteraan gewolfd zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Barokke halsgevelGevel waarvan de geveltop rechthoekig is en geflankeerd wordt door (gebeeldhouwde) vleugel- of klauwstukken. met jaartal 1696, waarvoor restauratieplannen van 1953 door architecten H. Coppens en O. Terrijn.

Verankerde bakstenen gevel met verwerking van witsteen (Savonnière). Markerende druiplijsten en platbanddecor. Rondboogvormig omlijst zoldervenster met imposten, sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. en booglijst; oculusKlein rond, ovaal of polygonaal venster. - in plaats van vroeger rechthoekig luik - erboven. Top voorheen afgelijnd door middel van driehoekig, heden door oogvormig
pseudo-fronton met bolornament. Vernieuwde pui met spiegelboogvormige deuromlijsting.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 64109, 77613 (1953).

Websites
BALat KIK-IRPA