Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

P.J. PEETERSarchitect1858

Statut juridique

Beschermd sinds 05 december 2002

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 31251
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, naar ontwerp van architect P.J. Peeters van 1858.

Drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. (pannen). Ter plaatse van rechterhelft van laatbarok herenhuis met kolossale Ionische pilasterorde, reeds in 1848 in neoclassicistische stijl verbouwd. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderde lijstgevel met horizontale geleding. Afgeronde bovenvensters in geriemde hardstenen omlijsting, op doorgetrokken lekdrempels; middentravee van beletage gemarkeerd door balkon met opengewerkte borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en
entablement. Kroonlijst met tandlijst op uitgelengde consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. boven casementen en kordonUitspringende, horizontale geleding over de hele breedte van een gevel, om verdiepingen te markeren of als verlenging van de (lek)dorpels.. Oorspronkelijk verhoogde begane grond met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren., afgeronde deur en venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.; heden verbouwd.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 12438 (1858. 1848).