Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Paul-Amaury MICHELarchitect1937

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2015

id

Urban : 23595
lees meer

Beschrijving

Klein appartementsgebouw in modernistische stijl, n.o.v. architect Paul-Amaury Michel, 1937.

Bepleisterde opstand van zes bouwlagen, op hardstenen sokkel. Half ondergrondse eerste bouwlaag met daarin de toegangsdeur en de garagepoort onder terugwijkende portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert., van elkaar gescheiden door een zuil. Elke verdieping wordt door een breed vensterregisterDoorlopende horizontale aaneenschakeling van vensters. verlicht. Ter hoogte van de derde, vierde en vijfde bouwlaag, gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met aan de uiteinden Franse balkonsBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt. met metalen buisleuning. Het bovenste gedeelte van de gevel is behandeld als een groot vlak voorzien van een smalle horizontale spleet (duplex). Plat dak. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Interieur. In de eerste drie verdiepingen bevindt zich een appartement, in de laatste twee een duplex. Het functionele en sobere plan is typisch voor de architect.

De achteruitbouwstrook werd oorspronkelijk afgesloten door thans verdwenen traliewerk.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 293-92.

Publicaties en studies
DELETANG, M., “Immeuble de rapport à Bruxelles. Architecte Paul-Amaury Michel”, Bâtir, 70, 1938, pp. 402, 403.