Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2014

id

Urban : 23265
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk., ontworpen in 1924, het resultaat van de verbouwing van twee neoclassicistische huizen.

Het huis stond oorspronkelijk in verbinding met een fabriek van maroquinerie en reisartikelen die in 1922 binnen het huizenblok was gevestigd en in 1984 werd gerenoveerd om het Institut Sainte-Marie Fraternité te huisvesten (zie Broederschapstraat nr. 18-20).

Opstand van vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en vier bouwlagen, de laatste een leien pseudomansarde, onder plat dak. Gevel in oranjekleurige baksteen met elementen in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. en witsteen, alsook in hardsteen op de benedenverdieping. Op de benedenverdieping en op de zijtraveeën, muuropeningen met een omlijsting versierd met gebeeldhouwde florale motieven. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op benedenverdieping onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft.. Steekboogvormige inrijpoort. In de middelste bouwlagen, venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op elke traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) gevat in eenzelfde omlijsting. Grote centrale bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. over drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Laatste bouwlaag centraal behandeld als dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met vleugelstukken en een gewelfde bekroning, met twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Stenen kroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.. Gebeeldhouwd floraal decor. Smeedijzeren beglaasde deur. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard; raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met schuifraam.

Centrale hal met eretrap met smeedijzeren leuning, links aangevuld met het diensttrappenhuis.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 222-17-19.