Typologie(ën)

garage
theater/schouwburg

Ontwerper(s)

C. MOURANTarchitect1946-1953

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

  • Inventaris van de Industriële Architectuur (AAM - 1980-1982)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Wetenschappelijk
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2014

id

Urban : 23056
lees meer

Beschrijving

Modernistisch complex ontworpen in 1946 door architect C. Mourant en tussen 1950 en 1953 opgetrokken op een perceel dat zich tot nr. 59 Brichautstraat uitstrekt. Het verving een herenhuis aan de Vandeweyerstraat en twee huizen aan de Brichautstraat.

Aan de Vandeweyerstraat, gebouw van twee bouwlagen onder plat dak. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. gevel van twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met brede muuropeningen, inclusief een inrijpoort. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling bewaard.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 261-63-65.

Tijdschriften
MERTENS, A., ROZEZ, “Van de Weyer (rue)”, Annuaire du Commerce et de l'Industrie de Belgique, Province de Brabant, Bruxelles et sa banlieue, Brussel, Établissements généraux d'imprimerie, 1949, 1953.