Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Paul HAMESSEarchitect1903

Stijlen

Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20422
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in geometrische art-nouveaustijl, gesigneerd en gedateerd op de sokkel “PAUL HAMESSE / ARCHITECTE 1903”. Nr. 3-5, dat ook in dat jaar voor een andere eigenaar werd ontworpen, kan aan dezelfde architect worden toegeschreven op basis van overeenkomsten in de plannen.

Gevel met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. en deur die naar links verspringt. Gevel deels in lichtgekleurde baksteen, deels bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. met decor van groeven en versierd met hardstenen elementen. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. en laatste bouwlaag in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden., die laatste op boogfriesReeks van kleine (decoratieve) bogen, vaak steunend op kraagstenen. en laterale liseenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries).. Deur, keldervenster en muuropeningen in de laatste bouwlaag onder I-balkIJzeren latei met I-profiel., in de laatste bouwlaag doorlopend  onder timpaanMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd.. Smeedijzeren borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met geometrisch motief in elke bouwlaag, langs een balkon en een Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt. op de verdiepingen. OnderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen., consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en deuromlijsting gesculpteerd met geometrische motieven. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling en geel glas in het bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden..

Bronnen

Archieven
GAS/DS 3-5: 8-3-5; 7: 8-7.

Websites
Brussel, stad van architecten - Paul Hamesse