Typologie(ën)

driegevelvilla

Ontwerper(s)

Paul AERNAUTarchitect1925

Adolphe DEBOODTarchitect1925

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20328
lees meer

Beschrijving

Driegevelvilla in art-decostijl, n.o.v. architecten P. Aernaut (opdrachtgever) en A. Deboodt, 1925.

Gebouw van twee bouwlagen onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.. Drie ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in de Papaverstraat, de centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) behandeld als voorbouw met garage, en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op de zijgevel. Gevels met een mengeling van baksteen en beschilderd pleisterwerk. Originele behandeling van de hoek, met portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. gescandeerd met afgeschuinde pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en deels afgesloten met metalen raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. op de zijgevel. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., de meeste met een of meer monelenStenen vensterstijl., en zeshoekige oculiKlein rond, ovaal of polygonaal venster.. Breed uitspringende kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Brede dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. bewaard. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met geometrische roedeverdeling en glas-in-loodramen. Deur, postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. en traliewerk van het voortuintje bewaard.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 212-46.