Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme
Neorenaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20313
lees meer

Beschrijving

Opbrengsthuis in eclectische stijl met invloed van Franse neorenaissanceArchitectuurstijl (ca. 1860-1914) die zich inspireert op de renaissance, een kunststroming ontstaan in het Italië van de 15e eeuw en die er o.m. op gericht was de bouwkunst van de Grieks-Romeinse oudheid te doen herleven., ca. 1912. De oorspronkelijke plannen verschillen van het uiteindelijk uitgevoerde project. Bijgebouwen waaronder stallingen werden voorzien achteraan het perceel.

Drie bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Gevel in oranjekleurige baksteen met witstenen elementen. Op de benedenverdieping, trapezoïdaal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. en inrijpoort onder gedrukte boogBoog waarvan de kromming lager is dan de overeenkomstige rondboog.. Eerste verdieping voorzien van een balkon over de hele gevelbreedte, met postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. en smeedijzeren traliewerk. Trapezoïdale gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., bekroond door een terras met postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. en smeedijzeren traliewerk, geflankeerd door vleugelstukken. Achter dit terras bevindt zich een dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met een drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. en een hoge klokgevelGevel waarvan de top klokvormig is.; pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., vleugelstukken en anker(Smeedijzeren) bouwonderdeel waarmee de uiteinden van een balk in een muur worden bevestigd; soms ook louter decoratief.. Decor van ruiten op de borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., muurdammen en bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard: deur met vleugels met getraliede ramen en zuiltjes, raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met roedeverdeling.

Gebouw verdeeld in appartementen met centraal, zenitaal verlicht trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht.. Bewaard (ingetogen) decor in gang en trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht.. Gelijkvloers en bijgebouw verbouwd in 2008.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 205-118.

Publicaties en studies
DE PANGE, I., SCHAACK, C., 400 façades étonnantes à Bruxelles, Aparté, Brussel, 2003, p. 21.