Typologie(ën)

ijskelder

Ontwerper(s)

Inventaris(sen)

  • Inventaris van de Industriële Architectuur (AAM - 1980-1982)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Wetenschappelijk
  • Technisch

Onderzoek en redactie

2009-2011

id

Urban : 19933
lees meer

Beschrijving

IJskelder met toegang in Jean Van Volsemstraat tussen nr. 62b en 64, 1852 (volgens DELABY, E., p. 23).

Geschiedenis
De ijskelder werd gebouwd i.o.v. slager Jean Pierre Craninckx en weduwe Jeanne Pêtre-Mulder. Het ijs werd voornamelijk voor het nabijgelegen slachthuis gebruikt. De ijskelder ligt net onder de kelders van Van Aastraat nr. 110 en 112, huizen die later werden gebouwd. Het ijs werd de kelder ingebracht via een keldervenster op Van Aastraat nr. 112. Naast een grote capaciteit aan ijsopslag, beschikte slager Craninckx er ook over een koelkamer.

Jean Van Volsemstraat, zonder nr., doorsnede en grondplan van de ijskelder naar E. Delaby ([i]Mémoire d’Ixelles[/i], 33, 1989, p. 28).

Beschrijving
De ijskelder is enkel bereikbaar via een deur tussen Jean Van Volsemstraat nr. 62b en 64. Deze deur leidt naar een gang die zenithaal verlicht wordt door het daklicht. Vlak na enkele treden draait de gang loodrecht naar links om via een tweede trap uiteindelijk ter hoogte van de koepelBolvormig gewelf op cirkelvormige, elliptische, vierkante of veelhoekige basis. in de ijskelder te komen. De bodem van de kelder wordt bereikt met een ladder.

De ijskelder bestaat uit een verticale bakstenen cilinder met binnenste diameter van 11 m en buitenste diameter van ongeveer 12 m. De muren zijn ongeveer 63 cm dik. De oppervlakte bedraagt 95 m². Kelder heeft centraal een hoogte van 9,25 m: een holle vloer met een diepte van ongeveer 40 cm, centrale ruimte van 6 m en een koepelBolvormig gewelf op cirkelvormige, elliptische, vierkante of veelhoekige basis. met een hoogte van 2,8 m.

Bronnen

Publicaties en studies
Inventaire visuel de l’architecture industrielle à Bruxelles. Ixelles, AAM, Brussel, 1980-82, fiche 97.

Tijdschriften
DELABY, E., ‘Les anciennes glacières d’Ixelles’, Mémoire d’Ixelles, 33, 1989, pp. 5-56.