Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Paul SAINTENOYarchitect1900

Statut juridique

Beschermd sinds 08 augustus 1988

Stijlen

Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2008

id

Urban : 17949
lees meer

Beschrijving

Herenhuis met art-nouveauelementen, n.o.v. arch. Paul Saintenoy, 1900. Signatuur op benedenverdieping. Op L-vormig perceel met achtergevel in Jozef II-straat nr. 132.

Drie bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Gevel in steen van Euville, met elementen in zandsteen van de Vogezen. Hoge hardstenen sokkel. Deur onder onregelmatig uitgesnedenVerdiept aanbrengen, beitelen,… latei op spitse kussenblokken1. Dekplaat dat ligt tussen de drager (kapiteel) en het gedragene (balk of boog); 2. Kwartronde kraagsteen van een venster- of deurboog.. Meestal grote venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. verdeeld met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. zuiltjes; onder één of meerdere steekbogen met latei en gebeeldhouwd boogveldEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …).; gegroefde stijlen. In tweede bouwlaag spitsboogvormige archivoltenGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog.. In linkertravee op benedenverdieping vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met twee stijlen gevormd door twee op elkaar geplaatste zuiltjes; drie bogenConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. onder doorlopende  archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog.. In tweede bouwlaag twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. gescheiden door zuiltje en met balkon met borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met kronkelende lijnen. In derde bouwlaag vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met drie stijlen. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op houten, ijzeren en stenen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Houten dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder brede kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. In rechtertravee deur onder getralied impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. en geflankeerd door vensterLicht- en/of luchtopening in een muur..

Willem de Zwijgerstraat 34, <a href='/nl/glossary/56' class='info'>consoles<span>Voornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.</span></a> van de <a href='/nl/glossary/79' class='info'>erker<span>Rechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.</span></a> (Foto Ch. Bastin & J. Evrard © MBHG).

In tweede bouwlaag gebogen erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op driebogige metalen balk, die op zijn beurt rust op twee elegante, centrale smeedijzeren consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en op twee laterale stenen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.; vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met drie stijlen. ErkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond met terras met borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. tussen geprofileerde wangenStenen zijkanten van schouwmantel, balkonborstwering, of andere.. TraveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) bekroond met brede gestileerde, bijna barokke klokgevelGevel waarvan de top klokvormig is. met volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer. en een œil-de-bœuf.

Willem de Zwijgerstraat 34, detail van de gevel, in [i]Ferronnerie de style moderne, motifs exécutés en France et à l’étranger[/i], Parijs, Ch. Schmid, [1905], pl. XIX (© infocidep.asbl).

Borstweringen en friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). op hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. oorspronkelijk met sgraffiti.

Het smeedijzeren ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw. in art nouveauInternationale beweging (1893 - ca. 1914) als reactie op de ‘neo’-stijlen, maar met sterk lokale verschillen. In België kent de stijl twee stromingen, namelijk de florale art nouveau met Victor Horta als boegbeeld en anderzijds de geometrische art nouveau beïnvloed door Paul Hankar of de Wiener Secession., waaronder de borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en de consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. van de erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. en de kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). werd uitgevoerd door Pierre Desmedt. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... , op benedenverdieping met venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met glas-in-lood.

Oorspronkelijk liep het huis door tot in de Jozef II-straat waar het een volume van twee bouwlagen op hoog souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. vormde, geflankeerd door een tweede volume van één bouwlaag in het verlengde van het souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en bekroond met terras. In 1912 werd laatstgenoemd volume verbouwd tot garage met twee brede inrijpoorten. In 1937 werd het verhoogd met twee verdiepingen, n.o.v. Jean Finné. In 1947 werd het geheel verbouwd door arch. Robert Schuiten i.o.v. de Union nationale des Mutualités professionnelles de Belgique. Het interieur werd ingericht in kantoren en consultatieruimten voor artsen. De achtergevel werd verhoogd en totaal verbouwd.

Beschermd op 08.08.1988.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 13051 (1900), 47821 (1937), 57237 (1946).

Publicaties en studies
BORSI, F., WIESER, H., Bruxelles capitale de l'Art Nouveau, coll. Europe 1900, Fr. vert. J.-M. Van der Meerschen, Marc Vokaer éd., Brussel, 1992, pp. 172-173, 212.
Bruxelles, Monuments et Sites classés, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Dienst Monumenten en Landschappen, Brussel, 1994, p. 156.
DIERKENS-AUBRY, F., VANDENBREEDEN, J., Art nouveau en Belgique. Architecture et Intérieurs, Racine, Brussel, 1991, p. 82.
Ferronnerie de style moderne, motifs exécutés en France et à l'étranger, Parijs, Ch. Schmid, [1905], pl. XVIII en XIX.
LOZE, P. en F., Belgique Art Nouveau. De Victor Horta à Antoine Pompe, Eiffel Éditions, Brussel, 1991, p. 141.
VANDENBREEDEN, J., VAN SANTVOORT, L., DE THAILLE, P., et al., Encyclopédie de l'Art nouveau. Tome premier. Le quartier Nord-Est à Bruxelles, CIDEP, Brussel, 1999, pp. 133-134.