Typologie(ën)

woning
opbrengsthuis
gelijkvloers met handelszaak

Ontwerper(s)

Gaspard DEVALCKarchitect1903

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2008

id

Urban : 17865
lees meer

Beschrijving

Geheel van drie huizen in eclectische stijl n.o.v. arch. Gaspard Devalck, 1903.

Datzelfde jaar tekende de arch. de naburige huizen op nr. 34-36 en nr. 38-40 in de Keizer Karelstraat, waarvan de handelsruimte op de benedenverdieping thans verbouwd is.

Gevels in rode of witte baksteen met elementen in baksteen van andere kleur en met keramische panelen. Op nr. 3 en 73-75 venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder I-balkIJzeren latei met I-profiel. en ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast. waarin boogveldEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …). met blauwe en witte tegels; in hoogste bouwlaag rondboog- of korfboogvormige ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast..

Op nr. 1 en 3, huizen met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers.. Borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met keramische tegels in groen en bruin dambordpatroon. Op nr. 1 verspringende bouwlagen; toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. in hoogste bouwlaag lichtjes uitkragend. Muuropeningen van hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. onder korfboogBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen.. Sokkel in breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen.. Op nr. 3 bewaarde deur.

Paviastraat nr. 73-75. Opbrengsthuis van vier bouwlagen. Handelsruimte op benedenverdieping met stijlen eindigend in golfmotief. Tweede bouwlaag tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen.. In Inquisitiestraat één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). In Paviastraat drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), waarvan de laatste met verspringende bouwlagen. In derde bouwlaag doorlopend  balkon voor twee linkertraveeën. Tussen twee hoogste bouwlagen van toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht., erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. waarin toilet is ondergebracht; oorspronkelijke smeedijzeren consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Oorspronkelijk bevond zich een tweede erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. boven de toegangsdeur. Toegangsdeur en winkelpui bewaard.

Bronnen

Archieven
SAB/OW Inquisitiestraat 1, 3 en Paviastraat 73-75: 12609 (1903); Keizer Karelstraat 34-36 en 38-40: 1696 (1903).