Typologie(ën)

woning
appartementsgebouw

Ontwerper(s)

André LECLERCQarchitect1940

André LECLERCQarchitect1948

INCONNU - ONBEKEND1987

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2003

id

Urban : 17369
lees meer

Beschrijving

Ensemble van vier huizen in modernistische stijl n.o.v. arch. André Leclercq, 1940 (nr 45 en 47) en 1948 (nr 38 en 40); aan weerszijden van kruispunt met François Gaystraat bestaande uit hoekhuis geflankeerd door bel-etagewoning. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. gevels van drie bouwlagen onder plat dak. Hoekhuizen met op verdieping brede, afgeronde overhangende hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw.

Nr 38. Afgeronde hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw. geflankeerd door telkens één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Toegangsdeur in muurvlak met cloisonné gevormd door kleine vierkante panelen met centrale ster. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met geprofileerde omlijsting in samengestelde witsteen. TraveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Pater Damiaanlaan oorspronkelijk met twee bouwlagen onder pergolaterras; verhoogd met één bouwlaag (1981).

Nr 40. Bel-etagewoning voorzien van doorlopende  ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Nr 45. Sobere gevel. Afgeronde hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw. op verdieping steunend op twee pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…) voor opengewerkte deur geflankeerd door twee kleine venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in François Gaystraat; linkertravee vroeger voorzien van garagepoort, verbouwd tot vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. (1949); rechtertravee vroeger twee bouwlagen, verhoogd met één bouwlaag (1987). In zelfde jaar attiekverdiepingVerdieping (soms halve verdieping), gelegen net boven de kroonlijst of als terugspringende hoogste verdieping van een gebouw.  opgetrokken op terrasdak. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Nr 47. Op verdieping gestapelde boogvormige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. verlicht door venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met meervoudige stijlen. Ojiefvormige kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Bronnen

Archieven
GASPW/DS 38: 366 (1948), 100 (1981); 40: 391 (1948); 45: 38 (1940), 173 (1987); 47: 44 (1940).