Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Ernest BLEROTarchitect1900

Stijlen

Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Zuid (Apeb - 2005-2008)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2006

id

Urban : 16081
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in art nouveauInternationale beweging (1893 - ca. 1914) als reactie op de ‘neo’-stijlen, maar met sterk lokale verschillen. In België kent de stijl twee stromingen, namelijk de florale art nouveau met Victor Horta als boegbeeld en anderzijds de geometrische art nouveau beïnvloed door Paul Hankar of de Wiener Secession. n.o.v. arch. Ernest Blerot, 1900.

In 1947 sommige gevelelementen (deur, schrijnwerk) vernieuwd en vereenvoudigd, garagepoort aangebracht en voortuin gewijzigd.

Gevel in lichte baksteen met elementen in witsteen en hardsteen. Asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. met in hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. over hele gevelhoogte afgeronde gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld., doch volgens verkleinende ordonnantie en bekroond met dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.; in tweede bouwlaag vensterleuningLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal. en terras voor dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.. Opgetrokken op hellend terrein. Trap met elegante vorm naar toegangsdeur; smeedijzeren leuning in vorm van klimplant vloeit over in consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. van glazen luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak.. Deur geflankeerd door vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met glas-in-lood (achter beschermende ruit); allebei onder breed impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met hoefijzerboogBoog die meer dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een hoefijzer.. Zelfde boogConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. boven blindZonder opening; blind venster, schijnopening. boogveldEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …). in tweede bouwlaag Breed hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst. onder houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).; friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). oorspronkelijk met sgraffiti. DakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. en dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. onder klimmend dak.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 16945 (1900), 70842 (1947).

Publicaties en studies
CULOT, M., VAN LOO, A. (dir.), Musée des Archives d'Architecture Moderne, AAM éd., Brussel, 1986, p. 90.

Tijdschriften
« Maison, Rue du Monastère à Bruxelles, architecte : E. Blérot », Architecture &  Décoration, 12, 1903, pl. 60.