Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Neogotiek

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 13899
lees meer

Beschrijving

Huis in neogotische stijl ,1904.

Gevel in gedeeltelijk bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. rode baksteen op arduinen plint met rechthoekig getralied kelderopening. Twee bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. en eindigend op trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt.. Steekbogige muuropeningen. ingang met bekronend spitsboogvenster. Op eerste verdieping vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. voorafgegaan door klein balkon met ijzeren leuning; kordonvormende lekdrempel. In hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. onder drie decoratieve spitsboogtimpanen met centrale ingeschreven driepas. In bovenbouw resp. vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. en dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. ingeschreven in spitsbogige nis. Ijzeren sierankers. Links houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). gevolgd door kleine dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.; windveer volgens driepasmotief. Het oorspronkelijk plan wijkt soms af van zijn uitvoering.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 16446 (1904).