Van Wezembeeklaan naar Witthemlaan. Aangelegd in 1958 volgens verkavelingplan van 1951, doch lichtjes gewijzigd door arch. Paul Posno voor Coöperatieve Maatschappij Kapelleveld in 1955.

Aanvankelijk avenue Nouvelle (Nieuwelaan) genoemd. Huidige naam naar oude adellijke familie van Woluwe (FALCKENBACK, P., 1992, p. 80).

Zoals meeste belendende straten bebouwd met dubbelwoningen n.o.v. arch. Paul Posno; telkens met voortuin omzoomd met hagen op muurtjes in breuksteen.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GASPW/DS 158 (1951), 251 (1958).