Lange, bochtige straat van Dumonplein in Stokkel naar Albert Dumontlaan op grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe. Genoemd naar plaats Herendal (FALKENBACK, 1992, p. 95).

Vrij heterogene bebouwing. Verschillende straatgedeelten dateren uit diverse perioden. Sommige aangelegd op onbebouwd terrein, andere volgen oude bestaande tracés.

Gedeelte tussen Dumonplein en Henrottelaan relatief recent. Tracé goedgekeurd volgens K.B. van 15.09.1928, maar uitvoering ervan van latere datum.
Aan pare kant bebouwd met appartementsgebouwen van vier of vijf bouwlagen uit jaren 1960. Onpare kant bebouwd met twee grotere en recentere appartementsgebouwen.

Gedeelte tussen Henrottestraat en Gersisstraat aangelegd in jaren 1980. Gebouwen grotendeels van XX d.

Gedeelte tussen Gersisstraat en rotonde gevormd door Stuyvenberg, Lepagestraat en Grootveldlaan vroeger behorend tot Kerkstraat, hoofdader van oud gehucht Stokkel. In de Gemeenteatlas van 1808 komen in dit gedeelte reeds vijf gebouwen voor.
Aan onpare kant nog rijen kleine huizen analoog aan die van Kerkstraat. Nr. 77, oude dorpswoning van ca. 1899, vormt resultaat van verbouwing of heropbouw van lang gebouw dat reeds in de Gemeenteatlas van 1808 wordt opgetekend en in 1865 een eerste uitbreiding kende.

Gedeelte van rotonde tot aan Stokkelsesteenweg, aangelegd op tracé van voormalige Stokkelsesteenweg, andere toegangsweg naar voormalig dorp Stokkel. Dit gedeelte was al schaars bebouwd in XVIII. Tot in 1990 bebouwd met kleine rijhuizen, grotendeels van 1900, maar nu bijna allemaal gesloopt.

Laatste stuk tussen Stokkelsesteenweg en Albert Dumontlaan in Sint-Lambrechts-Woluwe bebouwd met appartementsgebouwen uit jaren 1960.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GASPW/DS rooilijnen 14.
77: KAB, SPW, 3de afdeling, Sectie D, KL 207: 1865-15, 1899-24.