Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1850-1901

Paul HAMESSEarchitect1908

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Lambrechts-Woluwe (Apeb - 2010-2012)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20978
lees meer

Beschrijving

Neoclassicistisch huis met drie gevels ontworpen op rechthoekige plattegrond, vóór 1901, uitgebreid en verbouwd door architect Paul Hamesse vanaf 1908, in een of twee fasen.

Het huis is binnenin vernieuwd, kennelijk ca. 1940, en voorzien van een extra bijgebouw van één bouwlaag op garages in 1956.

Het gebouw maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij ontworpen in het eerste kwart van de 20e eeuw, van nr. 26 tot nr. 36.

Twee bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. bouwlagen onder afgewolfd mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.; centrale toegang in de zijgevel.

Straatgevel van drie gelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de centrale benadrukt door een gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. (Hamesse) gebouwd op het platform van het oorspronkelijke balkon; kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). doorbrekende erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. van anderhalve bouwlaag onder gewelfde kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Vergotestraat 28, centrale toegangsportiek (foto 2011).

Zijgevel voorzien van een oorspronkelijk symmetrische voorbouw (1908) van één bouwlaag, bekroond door een terras met borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met balustradeHekwerk van spijlen of balusters. en smeedijzeren traliewerk met cirkelmotief. Centrale toegangsportiek met dubbele zuilen en pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Linker zijvenster onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles., met twee monelenStenen vensterstijl. van ijzeren zuiltjes, verbonden door een gebogen en opengewerkte metalen balk; zijn tegenhanger rechts werd in 1956 verwijderd. Op de verdieping, lichtjes uitspringende driedelige voorbouw (Hamesse) die de kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). doorbreekt, met vergelijkbare bekroning als op de erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. aan de straatkant. Hoek van de zij- en achtergevels gekenmerkt door een imposante veelhoekige toren (1908), met vierkante daklantaarn onder tentdak; kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop. in geometrische art-nouveaustijl. Deur en traliewerk van de borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. bewaard; schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  grotendeels vervangen.

Omheiningsmuurtje verwijderd.

Terras, vernieuwd in 1956, voor de achtergevel waarrond zich verscheidene bijgebouwen bevinden (1908 en misschien ca. 1940), sommige bekroond door een kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). die identiek is aan die van de toren; op de verdieping, smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van het terras verwant aan die van de andere gevels.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 273-12.
GASLW/DS 8954 (1956).

Kaarten / plannen
Plan van de Linthoutwijk, s.d. [ca. 1901-1902] (Gemeentelijk Museum van Sint-Lambrechts-Woluwe, oude gemeentearchieven).

Websites
Brussel, stad van architecten - Paul Hamesse