Onderzoek en redactie

1993-1995

 

Bekijk de weerhouden gebouwen
Van Houwaertplein naar Trooststraat (Schaarbeek).

Geopend in 1871 (KB 04.01.1871).

Kreeg de naam van de eigenaar van de gronden waarop ze werd aangelegd.

De bebouwing dateert hoofdzakelijk van de periode 1870-1880, enkele huizen zijn van de jaren 1890 (Nr. 35, 37, 64, 65 en 67). De oudste panden zijn van neoclassicistische inspiratie, de recentere werden opgetrokken in eclectische stijl en ontlenen hun decoratie aan het neoclassicisme (Nr. 1) of aan de Vlaamse renaissance. Nr. 66 (1881) werd grondig verbouwd in 1961 maar behield zijn originele deuromlijsting evenals het rijkelijk gedecoreerd bovenvenster met entablement, consoles en voluten.

Bronnen

Archieven
GASJ/DS/OW 2591 (1881), 4057 (1891), 4638, 4705, 4721 (1894).