Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Jean RAMAEKERSarchitect1884

Stijlen

Eclectisme
Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 10423
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl van neo-renaissance inspiratie, n.o.v. arch. Jean RAMAEKERS (1884). Oorspronkelijk ensemble met Nr. 20 dat afgebroken werd om plaats te maken voor de Madoutoren (1973).

Drie bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en drie (begane grond) of twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. (pannen). Baksteenconstructie met natuurstenen speklagen. Overvloedig gebruik van blauwe hardsteen, o.a. voor de gebosseerde sokkel, de negblokomlijstingen en de afwerking van de trapgevels van de dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.. Begane grond met tudorboogvormige deur en vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen.; bekronend langwerpig dubbel bolkozijn met tralies. Op verdiepingen dubbele kruiskozijnen. Tweede bouwlaag geaccentueerd door twee arduinen erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.; bekronende balkons met smeedijzeren leuningen, toegankelijk via deurvensters met ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast. in derde bouwlaag. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op stenen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief., onderbroken door twee dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. en vleugelstukken, verlicht door kloosterkozijnen.

Bronnen

Archieven
GASJ/DS/OW 2920 (1884).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid