Typologie(ën)

appartementsgebouw
kantoorgebouw
theater/schouwburg

Ontwerper(s)

Jacques CUISINIERarchitect1958

Serge LEBRUNarchitect1958

André JACQMAINarchitect, sierschilder1958

Jules WABBESbinnenhuisarchitect1958

Stijlen

Internationale Stijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Inventaris van het Hedendaags Erfgoed (Urbat - 1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Inventaris van engineering erfgoed (2011)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 10609
lees meer

Beschrijving

Torengebouw van negentwintig verdiepingen uit 1958 n.o.v. de arch. Jacques CuiSINIER en Serge LEBRUN op de plaats van het oude Noordstation.

Structuur in gewapend beton met gevelscherm in glas en aluminium. Sokkelvormende onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. met commerciële bestemming bestaande uit begane grond + entresol met portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. en eerste vier verdiepingen. Verticaliteit beklemtoond door doorlopende  band in beton, links op gevel. In aansluiting hierop, tweede, langwerpige gebogen vleugel tussen Vooruitgangstraat en Brabantstraat. Verdiepingen voorzien van één balkon per traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) die verticaliserend effect verbreken. Het gehele complex dat een oppervlakte van ca 60.000 m2 beslaat, huisvestte tentoonstellings- en conferentiezalen, kantoren en appartementen evenals twee theaterzalen voor het "Théâtre National" met decoratie van arch. A. JACQMAIN en designer Wabbes. Het theater is toegankelijk via een galerij in Y-vorm die de gehele begane grond doorkruist. Heden is het pand slecht onderhouden en grotendeels onbewoond en wacht op een volledige renovatie.

Bronnen

Archieven
GASJ/DS/OW 15429 (1958), 15602 (1960).

Tijdschriften
Moniteur des intérêts économiques et financiers, april 1959, pp. 36-37.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid