Van Parklaan naar kruispunt met Vorstsesteenweg, Willem Tellstraat en Gisbert Combazstraat. Doorkruist door Sterckxstraat en Fortstraat.

Volgens tracé van de Vettegracht, oude toegangsweg naar voormalige Joods kerkhof, ter hoogte waarvan nu deel van het ‘Institut des Filles de Marie' is gebouwd. Rechttrekking van tracé volgens rooilijnenplan van 10.05.1859.

Benaming – net als die van Schietbaanstraat – verwijst naar de wipschieting indertijd op de torenspits van de Sint-Gilliskerk. Dit gebruik werd in 1721 afgeschaft, maar de sport werd voortaan voortgezet op braakliggend terrein in de buurt van het ‘Fort Monterey', op de plaats van huidige Wipstraat.

Straat grotendeels bebouwd in XIX met opbrengsthuizen. Middengedeelte aan onpare kant ingenomen door gemeenteschool nr. 1 en 2 (arch. Edmond Quétin, zie Fortstraat nr. 80) en aan pare kant door opmerkelijk zwembad van ‘Victor Boin' in modernistische stijl (zie nr. 38-38a).

Niet geselecteerde nr.: 2: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1904; 3: huis van 1878, met briketten bekleed en balkons gesloopt (1942); verhoogd en voorzien van winkelpui (1943); 4: huis in neoclassicistische stijl n.o.v. tekenaar F. Sloodts, aannemer Benoît Doolaeghe, 1903. Bewaarde winkelpui; 5: huis in eclectische stijl met bepleisterde gevel, 1904; 6-8: huis in neoclassicistische stijl met lichte knik n.o.v. arch. Grandmaison (volgens De Keyser G., 1996), 1904; 7: huis in neoclassicistische stijl, 1878; 10, 12: twee opbrengsthuizen met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Grandmaison, 1902; 13-15 en Forstraat 97: opbrengsthuis met neoclassicistische inslag, 1901; 17: huis met neoclassicistische inslag, 1901, verhoogd en voorzien van pui in modernistische stijl (1934); 18, 20: twee complexen met sociale woningen n.o.v. arch. Philippe Abel, i.o.v. de Sint-Gillishaard, 1998; 19: huis met neoclassicistische inslag, arch. Arthur Méan, 1902; 21: huis in neoclassicistische stijl, 1899; 40: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1898; 44: huis met neoclassicistische inslag, 1901.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Publicaties en studies
Brussel, breken, bouwen, Architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914 (Tentoonstellingscatalogus), Gemeentekrediet van België, Brussel, 1979, p. 314.
DE SALLE, J., OLEFFE, A., Les sites remarquables du patrimoine social bruxellois, Cooparch-RU, Bruxelles, 2000, fiche 34.

Tijdschriften
Het tijdschrift van Dexia bank, 215, 2001, pp. 53-56.

Archieven van de niet geselecteerde nr.
GASG/DS 2: 14 (1904); 3: 5024 (1878), 99 (1942), 603, 1244 (1943); 4: 235 (1903); 5: 68 (1904); 6-8: 39 (1904); 7: 5020 (1878); 10, 12: 59 (1902); 13-15: 167 (1901); 17: 132 (1901), 5 (1934); 19: 23 (1902); 21: 1946 (1899); 40: 1457 (1898); 44: 194 (1901).