Onderzoek en redactie

1997-2004

 

Bekijk de weerhouden gebouwen

Van Dethystraat tot kruispunt gevormd door Vorstsesteenweg en Wipstraat, doorkruist Théodore Verhaegenstraat. Hoewel reeds goedgekeurd bij K.B. van 07.01.1863, werd de straat pas in 1895 aangelegd. Recht tracé. Benaming naar de legendarische held uit de Zwitserse onafhankelijkheidsstrijd (eind 13e eeuw).

Hoofdzakelijk bebouwd tussen 1897 en 1902. De meeste huizen zijn in eclectische stijl met polychroom parement of met neoclassicistische inslag. Opmerkelijk in het straatbeeld zijn: op nr. 58 Crèche Jourdan, gebouwd in modernistische stijl, 1952, en op nr. 59-61 en Fortstraat, de achtergebouwen van vroegere pianofabriek Gunther, nu Vlaams cultureel centrum ‘De Pianofabriek' (zie Fortstraat, nr. 35, 35a).

Niet geselecteerde nr.: 2: zie nr. 4; 3: op hoek met Wipstraat, opbrengsthuis met neoclassicistische inslag, n.o.v. arch. Léon Deville, 1910; 5: huis met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Prudent Mabbe, 1900, 7-7a: huis met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Hubert De Kock, 1900 (volgens De Keyser, G., 1996). Oorspronkelijk met handelsruimte. Doorlopend balkon met vervangen borstwering; 9-9a: huis in eclectische stijl, 1900, vroeger handelsruimte; 11: huis met neoclassicistische inslag, 1900, schrijnwerk en kroonlijst vervangen; 16: huis in eclectische stijl, 1900, garagepoort (1986); 18: huis met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Prudent Mabbe, 1900; 20: huis in eclectische stijl, nu met twee inrijpoorten, mansardedak (1935); 22: huis met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Prudent Mabbe, 1899; 23: huis met trapezoïdale erker, n.o.v. arch. Robert Lemaire, 1931; 25: huis, 1938; 26-28-30: opbrengsthuis in eclectische stijl, 1900; 27: groot gebouw met twee bouwlagen en grote garagepoort, n.o.v. arch. Maurice De Maet, 1952; 29: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1899, verhoogd met bouwlaag (1928); 32: huis in eclectische stijl met polychroom parement, nu beschilderd. Dakkapel (1954); 34: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1899. Inrijpoort. Borstweringen vervangen; 36: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1899, verhoogd met bouwlaag (1936); 39: huis met neoclassicistische inslag, 1899, verhoogd met bouwlaag (1968). Bepleisterd met schijnvoegen. Inrijpoort; 41-43-45 en T. Verhaegenstraat 67: hoekgebouw met neoclassicistische inslag, 1900; 42: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1899, verhoogd met bouwlaag (1932); 44: huis in eclectische stijl met polychroom parement n.o.v. arch. E. J. Bruisschaert, 1895, verhoogd met bouwlaag (1904); 46, 48: twee huizen met neoclassicistische inslag, 1897, gebouwd samen met T. Verhaegenstraat nr. 50. Nr. 46 verhoogd met bouwlaag (1932); 47: huis in eclectische stijl met polychroom parement, nu beschilderd, n.o.v. arch. Léon Deville, 1900; 49: huis met neoclassicistische inslag, 1899, garagepoort (1977); 51: huis vroeger met neoclassicistische inslag, grondig gewijzigd in 1979, garagepoort; 52: huis vroeger met neoclassicistische inslag, 1899, nu bekleed met briketten; 54: huis in eclectische stijl, 1897, verhoogd (1929) en bekleed met briketten; 56: huis met neoclassicistische inslag, 1896, verhoogd met bouwlaag (1928); 60: huis n.o.v. arch. Jean Maelschalck, 1878, nu bekleed met briketten; 62: huis vroeger met neoclassicistische inslag, nu gedecapeerd, 1896; 63: op hoek met Dethystraat, modernistisch gebouw n.o.v. arch. Auguste Pistral, 1939; 70: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1900.

Bronnen

Publicaties en studies
EYLENBOSCH, A., LEBRUN, G., Dictionnaire raisonné des rues de Saint-Gilles, éd. Les Rencontres Saint-Gilloises, Brussel, 1989, pp. 198-200.

Archieven van de niet geselecteerde nr.
GASG/DS 3: 17 (1910); 5: 2199 (1900); 7-7a: 2169 (1900); 9-9a: 2270 (1900); 11: 2270 (1900); 16: 2181 (1900), 161 (1986); 18: 2166 (1900); 20: 297 (1902), 160 (1935); 22: 1841 (1899); 23: 16 (1931); 25: 76 (1938); 26-28-30: 1984 (1900); 27: 19 (1952); 29: 1900 (1899), 406 (1928); 32: 2013 (1900), 203 (1954); 34: 1886 (1899); 36: 1751 (1899), 45 (1936); 39: 1932 (1899), 177 (1968); 41-43-45: zie T. Verhaegenstraat 67: 2279 (1900); 42: 1799 (1899), 41 (1932); 44: 134 (1895), 331 (1904); 46, 48: zie T. Verhaegenstraat 50: 831 (1897); 46: 147 (1932); 47: 2009 (1900); 49: 1957 (1899), 11 (1977); 51: 1543 (1898), 34 (1979); 52: 1774 (1899); 54: 911 (1897), 50 (1929); 56: 699 (1896), 160 (1928); 60: 1538 (1898); 62: 624 (1896); 63: 172 (1939); 70: 2243 (1900).