Van Munthofstraat naar Lyceumstraat. Samen met Munthofstraat aangelegd volgens rooilijnenplan bij K.B. van 19.10.1868. Bestaande Michiels- en Nelissensteeg worden in hetzelfde jaar gesloopt.

Genoemd naar gebroeders Steens, eigenaars.

Bebouwd tussen 1868 en 1906. In oorsprong vrij homogeen straatbeeld met voornamelijk huizen in neoclassicistische stijl met asymmetrische compositie. Nr. 2 tot 30 i.o.v. gebroeders Steens uit 1868-1874, gesloopt voor Peter Pan school (zie Retoricastraat nr. 9-19). Nr. 11 tot 19 (1891) vervangen door voormalig RTT-gebouw (zie nr. 11).

Niet geselecteerde nr.: 2 tot 30: zie Retoricastraat nr. 9-19; 21: huis in neoclassicistische stijl n.o.v. aannemer Pierre Hanicq, 1889, met briketten bekleed; 32: eclectisch huis n.o.v. A. De Cock, 1906, met briketten bekleed; 34: kleine bakstenen woning met bepleisterde banden, 1895, sterk vervallen; 36: eclectisch huis, 1894, brikettenbekleding en garage (1948); 38: neoclassicistisch huis, 1894, verhoogd (1930); vervangen schrijn- en ijzerwerk; 40, 42: twee bepleisterde huizen met schijnvoegen, 1892; verhoogd (1937); 44: klein huis van twee bouwlagen, 1892; verhoogd (1929) en ingrijpend verbouwd en verhoogd (1955).

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GASG/OW.  (niet geklasseerd fonds).

Archieven van de niet geselecteerde nr.
GASG/DS 21: 2303 (1889); 32: 146 (1906); 34: 140 (1895); 36: 3514 (1894), 35 (1948); 38: 3591 (1894), 299 (1930); 40, 42: 3979 (1892), 289 (1937); 44: 2980 (1892), 382 (1929), 29 (1955).