Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Flavien VANDERVEKENarchitect1887

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Gillis (DMS-DML - 1997-2004)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1997-2004

id [nl]

Urban : 7244
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl met symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. en in ensemble met nr. 28, 30 Roemanïestraat en Witte-Bergstraat nr. 44, 46 i.o.v. en n.o.v. arch. Flavien Vanderveken, 1887.

Overwegend rondboogvensters met versierde sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf.; op eerste verdieping onder gebogen waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen.; op tweede verdieping onder driehoekige waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. op korte lisenenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries).. KordonUitspringende, horizontale geleding over de hele breedte van een gevel, om verdiepingen te markeren of als verlenging van de (lek)dorpels. tussen eerste en tweede verdieping doorbroken door twee kleine lampettenNeerwaartse beëindiging, afhangende versiering als aanzet van een balkon of erker.. Brede middentravee met op benedenverdieping korfboogvenster op verlaagde sokkel (1949); op eerste verdieping balkon met getand platform en balustradeHekwerk van spijlen of balusters.. MansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met vervangen dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap..

Bronnen

Archieven
GASG/DS 1616 (1887); 2 (1946).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid