Typologie(ën)

herenhuis
woning met kunstenaarsatelier

Ontwerper(s)

Statut juridique

Beschermd sinds 09 oktober 1997

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Gillis (DMS-DML - 1997-2004)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1997-2004

id [nl]

Urban : 5709
lees meer

Beschrijving

Op hoek met Bronstraat, imposant herenhuis met kunstenaarsatelier in eclectische stijl met neoclassicistische inslag, 1873.

Gebouwd voor schilder André Hennebicq (1836-1904), zoals vermeld op gedenkplaat met medaillonRonde of ovale cartouche. op benedenverdieping.

Drie bouwlagen en vier ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Lausannestraat en drie in Bronstraat. Witstenen gevel. Doorlopende  bossageIn oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de gevel op die manier een fors, rustiek (rustica) karakter verleent; later op gevel vormelijk geïmiteerd door middel van uitspringend al dan niet bepleisterde bakstenen blokken of banden (doorlopende schijnvoegen). op eerste twee bouwlagen en belijnende kordons. Kunstenaaratelier op hoogste verdieping met grote venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Doorlopend  hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met geprofileerde architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden. en panelen tussen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. van kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Lausannestraat toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. met vleugeldeur met initialen eigenaar op medaillonsRonde of ovale cartouche.; op eerste verdieping klein balkon met stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.; op tweede verdieping groot getoogd vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. en binnen rechthoekige omlijsting dat breed paneel doorbreekt, balkon met smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Zijrisalieten met smal rechthoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. op eerste verdieping en rechthoekige panelen op verdiepingen; op tweede verdieping geblokte pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Links breed muurvlak met rechthoekige panelen op verdiepingen; aansluitende tuinmuur met breed paneel onder bossageIn oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de gevel op die manier een fors, rustiek (rustica) karakter verleent; later op gevel vormelijk geïmiteerd door middel van uitspringend al dan niet bepleisterde bakstenen blokken of banden (doorlopende schijnvoegen)..

Symmetrische gevel in Bronstraat met geprofileerde vensteromlijstingen onder steekboogBoog die minder dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een cirkelsegment. Bij vensters spreekt men dan van een getoogd venster of steekboogvenster. en hanenkamVlakke samengestelde latei, waarvan de stenen als boogstenen functioneren; in ruime zin slaat de term ook op een boog met een getrapte (pseudo-) boogrug. op benedenverdieping; rechthoekige vensteromlijstingen op eerste verdieping; tweede verdieping met groot getoogd vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. binnen geprofileerde omlijsting en onder schelpmotief met volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer.; balkon met balustradeHekwerk van spijlen of balusters. tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.; in zijtraveeën grote rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. binnen geprofileerde omlijsting.Lausannestraat 1-3, atelier van de schilder André Hennebicq (foto 1994).

Interieur met bewaard indeling en aankleding, o.a. op plafond van grote kamer op benedenverdieping bewaard gemaroufleerd doek met engeltjes door Hennebicq.

Bronnen

Archieven
GASG/DS 2070 (1873).

Publicaties en studies
Gevrijwaarde monumenten en landschappen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mardaga, 1999, pp. 70-71.
VAN SANTVOORT, L., Het 19de-eeuwse kunstenaarsatelier in Brussel (doctoraal proefschrift, sectie Kunstwetenschappen en Archeologie, VUB), Brussel, 1995-1996.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid