Klein driehoekig plein op kruising van Zwedenstraat, Émile Féronstraat, Fontainasstraat en Vlogaertstraat.

Gecreëerd naar aanleiding van doortrekking van É. Féronstraat rond 1860.

Vroeger Constantinopelplein genoemd. Na W.O. I herdoopt, net als andere wegen waarvan naam verband hield met overwonnen landen. Sindsdien brengt naam hulde aan zij die gestorven zijn voor het vaderland.

Vandaag resten er slechts twee huizen op plein, namelijk op hoek met É. Féronstraat en Fontainasstraat. Hoek met É. Féronstraat en de Vlogaertstraat ingenomen door schoolgebouw, de huidige Ulenspiegelschool (zie nr. 4-6).

Niet geselecteerde nr
.: 2: voormalig huis in neoclassicistische stijl, 1866, verhoogd met bouwlaag en nu bekleed met briketten op benedenverdieping en met tegels op verdieping; 3 en Fontainasstraat nr. 47: hoekhuis in neoclassicistische stijl, 1870, gewijzigd (1920).
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
Verzameling postkaarten Dexia Bank

Archieven van de niet geselecteerde nr
GASG/DS 2: 4916 (1866), 3: zie Fontainasstraat nr. 47: 704 (1870), 137 (1920).