Van Waterloosesteenweg naar Bethlehemplein. Kruist Selderijstraat, Fortstraat, W. Tellstraat en Praagstraat. Rechtlijnig tracé.

Eerste gedeelte van de straat, tussen Waterloosesteenweg en Fortstraat, aangelegd bij K.B. van 03.09.1858, de rest van de straat bij K.B. van 07.01.1863.

Benaming naar één van de weldoeners van de gemeente, baron J.J. Huys de Thy, die samen met François Adrien Joseph Sterckx (zie Sterckxstraat) de terreinen had geërfd van het voormalige Montereyfort, afgebroken in 1782.

Veeleer bescheiden huizen. Gedeelte tussen Waterloosesteenweg en Fortstraat grotendeels bebouwd tussen 1860 en 1870 met hoofdzakelijk huizen in neoclassicistische stijl. Dit deel van de straat heeft commercieel karakter bewaard. De rest van de straat afwisselend bebouwd met eengezinswoningen met neoclassicistische inslag en eclectische huizen van de jaren 1890 en 1900.

Aannemer Jean-Baptiste Maelschalck en zijn zoon-architect (met dezelfde naam), waren bijzonder actief in deze straat (zie nr. 29 tot 33-33a, 41, 48 tot 52, 73 en 75). De vader liet er in 1876 zijn huis en schrijnwerkatelier bouwen, gespecialiseerd in trappen (zie nr. 29).

Net als in de hele wijk is ook hier de homogeniteit verbroken door parementen met briketten, garages of radicaal gemoderniseerde winkelpuien. Ongeveer in het midden van de straat bevindt zich een constructie in postmodernistische stijl (zie nr. 31-37).

Niet geselecteerde nr.: 1-1a: huis in neoclassicistische stijl, 1864, sterk gewijzigd: garage en winkelpui aangebracht; 2 en Waterloosesteenweg nr. 113 tot 119: ensemble van vier huizen in neoclassicistische stijl, 1860, nr. 2 en Waterloosesteenweg nr. 113 bekleed met PVC (1981); 3: huis in neoclassicistische stijl, 1861, nu bekleed met briketten en gewijzigd op benedenverdieping; 4: huis in neoclassicistische stijl, vitrine (1905), sindsdien gewijzigd, geschilderd logo ‘au lit d'or' bewaard in tweede bouwlaag; 5, 7, 11: zie nr. 9; 6-6a-6b: hoekhuis in neoclassicistische stijl n.o.v. arch. Arthur Méan, 1902; 8: huis oorspronkelijk in neoclassicistische stijl, bekleed met briketten (1973); 10: huis in neoclassicistische stijl, 1866, verhoogd met bouwlaag; 12: huis in neoclassicistische stijl, 1866, grondig gewijzigd (1957); 13, 15: ensemble van twee huizen in neoclassicistische stijl, benedenverdieping nu gewijzigd; 14: huis in neoclassicistische stijl, 1871, benedenverdieping gewijzigd (1920), verhoogd met twee bouwlaag (1927) en bekleed met briketten (1943); 16 en Fortstraat nr. 34, 36, 38: ensemble van vier huizen in neoclassicistische stijl, 1876, nr. 16 verschillende keren gewijzigd op benedenverdieping; 17: huis in neoclassicistische stijl, 1862, verhoogd en benedenverdieping gewijzigd (arch. Pierre De Gieter, 1914); 18, 20: ensemble van twee huizen in neoclassicistische stijl, 1879, nr. 20 gewijzigd op benedenverdieping (1920); 19, 21, 23: ensemble van drie huizen oorspronkelijk in neoclassicistische stijl, 1862, nr. 19 grondig gewijzigd (1945), nr. 21 gewijzigd op benedenverdieping, nr. 23 bekleed met briketten (1950), gewijzigd op benedenverdieping (1957); 22-22a: huis in neoclassicistische stijl, 1888, verhoogd met bouwlaag (1928), bekleed met briketten (1947); 25c-25d: huis n.o.v. arch. Jules Pilate, 1938; 27: huis oorspronkelijk in neoclassicistische stijl, 1881, verhoogd met derde bouwlaag (1938), nu bekleed met briketten; 27a-27b-27c: opbrengstgebouw, 1938, vervangt gebouw van voor 1873; 29: huis in neoclassicistische stijl n.o.v. aannemer Jean-Baptiste Maelschalck, 1876, nu bekleed met briketten. Vroeger huis en schrijnwerkatelier van de aannemer; 31-37: postmodernistisch opbrengstgebouw, bureau Abel & Meysman architecture, 1994, opgetrokken op de plaats van drie huizen, nr. 31 en 33-33a, n.o.v. aannemer Jean-Baptiste Maelschalck, resp. 1879 en 1901; 34, 38: zie nr. 36; 39: eclectisch huis, 1898, verhoogd met vierde bouwlaag (1928), gevel totaal gewijzigd (1942). Het huis werd gerenoveerd (arch. Clotilde Muyle, 1992), in het kader van een globaal herbestemmingsproject tot woningen van verschillende gebouwen van het bouwblok, met inbegrip van Andennestraat nr. 69, 77 en 79 evenals Fortstraat nr. 23; 40: huis met neoclassicistische inslag, 1894, garage (1993); 41: huis in neoclassicistische stijl n.o.v. aannemer Jean-Baptiste Maelschalck, 1898. Gevel verhoogd met bouwlaag onder mansardedak (1927), bekleed met briketten (1974); 43: huis in neoclassicistische stijl, 1897, nu bekleed met briketten; 45: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1897, mansarde en kroonlijst bekleed met PVC; 46: huis, 1900, bekleed met plaatjes (1943); 47: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1897, schrijnwerk vervangen; 57 en F. Gaillardstraat nr. 25: hoekhuis in eclectische stijl, 1903; 58-58a: opbrengsthuis in eclectische stijl met polychroom parement, 1904, benedenverdieping gewijzigd (1965); 59: huis in neoclassicistische stijl, 1876, nu bekleed met briketten; 61: huis in neoclassicistische stijl, 1878, dakkapellen (1933); 62: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1910, garage later aangebracht; 63, 65: ensemble van twee huizen in neoclassicistische stijl, 1875 (volgens De Keyser, G., 1996); 66: huis in neoclassicistische stijl, 1878, vitrine (1908); 67: klein opbrengstgebouw n.o.v. arch. J. Michaut, 1925, resultaat na verbouwingen van een drukkersatelier n.o.v. arch. Boveroulle, 1920, op doorlopend perceel met F. Gaillardstraat nr. 17; 68: huis in neoclassicistische stijl, 1880, verhoogd en garage (1930); 71: huis in neoclassicistische stijl n.o.v. arch. Antoine Peereboom (volgens De Keyser, G., 1996), 1890, nu bekleed met briketten; 73, 75: ensemble van twee huizen met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Jean Maelschalck, 1901; 74 tot 84: ensemble van vijf huizen n.o.v. arch. Hubert Marcq (volgens De Keyser, G., 1996), 1895. Nr. 74, 76, 78 zijn arbeidershuizen, nr. 78 nu bekleed met briketten, nr. 80 met neoclassicistische inslag, nr. 82 en 84, in eclectische stijl met polychroom parement, hebben mooie kroonlijst met festoenen behouden; 77: huis in neoclassicistische stijl, 1882, verhoogd met bouwlaag (1928); 79, 81: twee huizen met neoclassicistische inslag, 1898, nr. 79 verhoogd; 83: huis met neoclassicistische inslag, 1879; 85 tot 91: ensemble van vier kleine arbeidershuizen n.o.v. arch. Alphonse Gelle (volgens De Keyser, G., 1996), 1894. Nr. 85 en 87 goed bewaard gebleven, nr. 89 verhoogd (1937), nr. 91 bekleed met briketten; 86, 88, 90, 92: vier eclectische huizen n.o.v. arch. Alphonse Gelle, 1894, nr. 90 en 92 verhoogd (resp. 1930 en 1928); 93 tot 97: ensemble van drie oorspronkelijk identieke huizen in neoclassicistische stijl n.o.v. arch. Alphonse Gelle (volgens De Keyser, G., 1996), 1895. Nr. 93 voorzien van mansardedak (1946), nr. 95 nu bekleed met briketten, nr. 97 verhoogd (1910); 94: huis in eclectische stijl met polychroom parement n.o.v. arch. Hubert Marcq, 1895; 96-98: hoekhuis in eclectische stijl met polychroom parement, 1900; 99: gebouw in neoclassicistische stijl, 1895, oorspronkelijk in gebruik als opslagplaats, verhoogd (1910); 101 en Vorstsesteenweg nr. 126: vormt hoek met Vorstsesteenweg en Vanderschrickstraat, huis in neoclassicistische stijl, 1870, vitrine (1948).

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GASG/DS 1-1a: 3243 (1964), (1896); 2: zie Waterloosesteenweg nr. 113 tot 119: 4617 (1860), 202 (1981); 3: 1207 (1861); 4: 169 (1905); 6-6a-6b: 330 (1902); 8: 23 (1973); 10: 4942 (1866); 12: 5046 (1866), 129 (1957); 14: 819 (1871), 154 (1920), 245 (1927), 1387 (1943); 16: zie Fortstraat nr. 34, 36, 38: 3743 (1876); 18, 20: 4840 (1879); 17: 2071 (1862), 151 (1914); 19, 21, 23: 1926 (1862); 19: 23 (1945); 20: 106 (1920); 22-22a: 1831 (1888), 435 (1928), 5 (1947); 23 88 (1950), 87 (1957); 25c-25d: 115 (1938); 27: 252 (1881), 286 (1938); 27a-27b-27c: 164 (1938), zie nr. 35: 2177 (1873); 29: 3448 (1876); 31-37: 115 (1994); 31: 6147 (1879); 39: 1209 (1898), 27 (1928), 148 (1942); 40: 3789 (1984), 126 (1993); 41: 1140 (1898), 192 (1927), 11 (1974); 43: 935 (1897); 45: 890 (1897); 46: 2236 (1900), 120 (1943); 47: 893 (1897); 57-59: 263 (1903); 58-58a: 175 (1904), 12 (1965); 59: (1876); 61: 4850 (1878), 284 (1933); 66: 5045 (1878), 235 (1908); 67: 2902 (1925), zie F. Gaillardstraat: 151 (1920); 68: 6648 (1880), 288 (1930), 317 (1930); 71: 3553 (1890); 73, 75: 48 (1901); 77: 862 (1882), 161 (1928); 79, 81: 1135 (1898); 83: 6262 (1879); 85 tot 91: 3768 (1894); 86, 88, 90, 92: 3767 (1894); 89: 240 (1937); 90: 300 (1930); 92: 428 (1928); 93 tot 97: – (1895); 93: 88 (1946); 94: 295 (1895); 96-98: 2126 (1900); 97: 270 (1910); 99: 217 (1895), 223 (1910); 101: 860 (1870), zie Vorstsesteenweg: 72 (1948).

Publicaties en studies
Academie en Art Nouveau, 50 artistes autour de Victor Horta (Tentoonstellingscatalogus), Les Amis de l'Académie Royale des Beaux-Arts asbl, Brussel, 1996, p. 183.