Schouderboogvormig plein tussen Jef Lambeauxlaan en Ducpétieauxlaan, met gevangenis van Sint-Gillis als zuidelijke afbakening (zie Ducpétieauxlaan nr. 102-106).

Groenperk in het midden van het plein met gedenkplaat ‘Aux patriotes Saint-Gillois / 1940-1945 / Salut des Anciens combattants de 14-18 à ceux de 40-45'.

Antoine Delporteplein, monument patriotten van Sint-Gillis 1940-1945, Jean Caneel, s.d (foto 2004).
Antoine Delporteplein, monument patriotten van Sint-Gillis 1940-1945, Jean Caneel, s.d (foto 2004).

Vroegere ‘place de la Prison', huidige benaming naar boegbeeld van de Belgische Werkliedenpartij, Antoine Delporte (1855-1919). Gemeenteraadslid in 1895 en schepen van Openbare Werken van Sint-Gillis in 1904.

Gedeeltelijk aangelegd op het oude tracé van de Hooiweg, een belangrijke weg binnen het toenmalige Obbrussel, waarvan reeds in de 15e eeuw sprake was en die zich uitstrekte van de huidige Albertlaan tot de huidige Defacqzstraat.

Bebouwd tussen 1889 en 1910 met hoofdzakelijk huizen in eclectische stijl met polychroom parement en asymmetrische compositie. Sommige zijn op de art nouveau geïnspireerd en ontworpen door arch. als J. Van Mansfeld (zie nr. 2), R. Snakenbroek (zie nr. 11-12) of Paul Hamesse (zie nr. 17).

Schepen en lokaal historicus Gilbert Lebrun woonde op nr. 17.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Publicaties en studies
Saint-Gilles Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU asbl, Brussel, 1988, p. 173.
VANDEWATTYNE, C., (o.l.v.), Sint-Gillis : van de Hallepoort tot de gevangenis, Dienst Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 1997 (Brussel, stad van kunst en geschiedenis ; 21), pp. 43-44.