Ontwerper(s)

Pierre DE GIETERarchitect1910

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Gillis (DMS-DML - 1997-2004)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1997-2004

id [nl]

Urban : 283
lees meer

Beschrijving

Opbrengsthuis in eclectische stijl met polychroom parementGangbaar geveltype in België tussen 1890 en 1914, gekenmerkt door een speelse verwerking van kleurrijke materialen en tal van ornamenten; vaak gevels met een asymmetrische compositie. n.o.v. arch. Pierre De Gieter, 1910.

Oorspronkelijk vier verdiepingen, maar verdieping toegevoegd (1927). Centrale risaliterende toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.. Bakstenen gevel met witte bakstenen elementen. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in zijtravee over vier eerste bouwlagen, gevat in nis; balkons volgens verkleinende ordonnantie met ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. In drie eerste en hoogste bouwlagen venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder I-balkIJzeren latei met I-profiel. op aanzetstenenGeprofileerd of versierd blok (natuur)steen waarop een boog of een strek steunt. en ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast.. In vierde bouwlaag getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Rechts van toegangsdeur kleine deur toegevoegd (1927). SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  grotendeels vervangen.

Bronnen

Archieven
GASG/DS 28 (1910), 45 (1927), 329 (1927).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid