Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)
winkel

Ontwerper(s)

Josse FRANSSENarchitect1927

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2013-2014

id

Urban : 23340
lees meer

Beschrijving

Huis in art-decostijl met achterliggende magazijnen, n.o.v. architect Josse Franssen, 1927.

Opstand van drie bouwlagen onder plat dak. Bakstenen gevel met hardstenen elementen. Geometrisch decor van uitspringende muurvlakken. Op de benedenverdieping, garagepoort ter vervanging van het bureauvenster; inrijpoort geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Op de eerste verdieping, vensterregisterDoorlopende horizontale aaneenschakeling van vensters. met twee pilastervormige monelenStenen vensterstijl.. Op de tweede verdieping, twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. gescheiden door een muurdamParement tussen twee muuropeningen (vensters of deuren) in dezelfde bouwlaag. op uitspringende bakstenen. Houten deur met geometrisch traliewerk bewaard.

Op de benedenverdieping, centrale hal naar een woning op de verdiepingen en naar de magazijnen, die zich ook achter nr. 158 uitstrekken.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 58-156.

Publicaties en studies
STEENO, D., Jossen Franssen. De modernistische architectuur als “un art d’habiter”, Universiteit Antwerpen, 2016-2017, 2dln. (eindverhandeling Master Erfgoedstudies).