Typologie(ën)

brouwerij
werkplaats (ambachtelijk)
opslagplaats/loods

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1900-1910

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

 • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
 • Inventaris van de Industriële Architectuur (AAM - 1980-1982)
 • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
 • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

 • Artistiek
 • Esthetisch
 • Historisch
 • Landschappelijk
 • Wetenschappelijk
 • Technisch
 • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2014

id

Urban : 22774
lees meer

Beschrijving

Voormalige brouwerij gebouwd ca. 1905 en in 1966 gewijzigd in gemeentelijke opslag- en werkplaatsen. Binnen het huizenblok neemt ze een uitgestrekt terrein in dat uitmondt op nr. 59 van de François-Joseph Navezstraat en naast de spoorweg ligt.

Aan de straatkant, twee gebouwen van drie bouwlagen achter één gevel met neoclassicistische inslag; zeven traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op de verdiepingen. Hardstenen benedenverdieping met bossageIn oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de gevel op die manier een fors, rustiek (rustica) karakter verleent; later op gevel vormelijk geïmiteerd door middel van uitspringend al dan niet bepleisterde bakstenen blokken of banden (doorlopende schijnvoegen). en bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. verdiepingen. Oorspronkelijk, twee gevels met symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., verbonden door een bredere traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) die bij het linkergebouw hoorde en waarin een inrijpoort was aangebracht. Deze inrijpoort, die de twee linkervensters verving, werd vóór 1933 verbreed. Centrale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met dubbel kruisraam bekroond door een terras, laterale balkons met smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.; glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. met knoppenRond of afgeplat bolvormig ornament. en frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening., de centrale geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. DiamantkoppenPiramidaal ornament (3 of 4 zijden), onder andere gebruikt in banden en friezen.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard.

Binnen het huizenblok, talrijke gebouwen die in verschillende periodes werden opgetrokken en gewijzigd. Andere gebouwen, zoals de mouterij en de schoorsteen, werden gesloopt na de overname van het complex door de gemeente.

Op nr. 77a van de Navezstraat, palend aan de spoorweg, toegangsportiek ontworpen in 1934 door architect André Courtois. Ze geeft toegang tot het complex via een terrein van de NMBS, met het oorspronkelijke uithangbord “ROELANTS”.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 268-39, 268-46-54, 198-77, 198-79.

Publicaties en studies
CULOT, M. [red.], Schaerbeek. Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles, AAM, Brussel, 1980-1982, fiche 8.
QUINTENS, P., Bier en brouwerijen te Brussel. Van de Middeleeuwen tot vandaag, Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel, Brussel, 1996, p. 196.

Tijdschriften
MERTENS, A., ROZEZ, “Van Oost (rue)”, Annuaire du Commerce et de l'Industrie de Belgique, Province de Brabant, Bruxelles et sa banlieue, Brussel, Établissements généraux d'imprimerie, 1904, 1906.

Websites
Brasserie Roelants, Schaarbeek