De Rassonstraat kruist de Milcampslaan en verbindt het Ardense Jagersplein en het Jamblinne de Meuxplein. De Victor Oudartstraat begint in haar eerste derde.

De straat volgt een deel van de bedding van de Keyzer straet, een oude kronkelige weg tussen de Leuvensesteenweg en het bos van Linthout. Vóór 1855 werd deze weg genoemd naar Keizer Karel, een benaming die is blijven bestaan voor het gedeelte gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel. Het straatgedeelte op het grondgebied Schaarbeek, tussen de Notelaarstraat en de Kortenberglaan (de huidige Eugène Plaskylaan), werd ca. 1880 tot rue Flamande omgedoopt. Deze weg werd tot twaalf meter verbreed bij K.B. van 31.03.1897. De straat kreeg haar definitieve naam tijdens de gemeenteraadszitting van 08.04.1902, als eerbetoon aan Jean-Baptiste Rasson (Lahamaide, 1812 – Schaarbeek, 1898), oud-officier van de karabiniers en gemeenteraadslid. In 1912, ten slotte, werd het laatste straatgedeelte aan de pare zijde rechtgetrokken volgens het stratenplan van de Linthoutwijk opgesteld in 1903-1904 door de ingenieur van de gemeentelijke dienst Openbare Werken, Octave Houssa, en goedgekeurd bij K.B. van 21.04.1906.

De straat werd hoofdzakelijk bebouwd tussen 1897 en 1912 met huizen in eclectische stijl of met neoclassicistisch karakter, de latere soms met invloeden van de Beaux-Artsstijl. Aan onpare zijde vormt de eclectische bebouwing enkele bijzonder homogene huizenrijen, zoals die op nr. 43-45 tot 51 en 73 tot 83 (zie deze nummers). Aan pare zijde werden twee gehelen ontworpen voor en wellicht door meetkundig schatter Gérard Van Sevene, het eerste in 1907 op nr. 32 tot 44 en Victor Oudartstraat 2 tot 8, het tweede in 1908 op nr. 62 tot 68. Op nr. 59 (n.o.v. architect Clément Caenepenne, 1912) is het eclecticisme door de neogotiek beïnvloed. Nr. 97 (1911) en 99 (n.o.v. architect Henri De Bruyne, 1912) vertonen dan weer invloeden van het neoclassicisme respectievelijk de Beaux-Artsstijl. In het eerste gedeelte van de straat beschikken tal van gebouwen over achtergebouwen die als werkplaats, magazijn of garage werden gebruikt. Andere, zoals nr. 63-65 (1905), hadden een handelspand op de benedenverdieping.

Het laatste stuk van de straat aan pare zijde, dat pas laat werd aangepast, is bebouwd met huizen en appartementsgebouwen ontworpen in de jaren 1920, de meeste met art-decokarakter.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAS/DS 32 tot 44: 231-32-44; 59: 231-59; 62 tot 68: 231-62; 63-65: 231-63-65; 97: 231-97; 99: 231-99.
GAS/OW 231.
GAS/OW Infrastructuur 29.
GAS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1902, p. 856; 1912, p. 460.

Publicaties en studies
WAUTERS, A., Histoire des environs de Bruxelles, ou description historique des localités qui formaient autrefois l'ammanie de cette ville [1855], Livre huitième – A, uitg. Culture et Civilisation, Brussel, 1973, p. 39.

Kaarten / plannen
DE WAUTHIER, G., Bruxelles et ses environs, ca. 1821 (Koninklijke Bibliotheek van België).
HOUSSA, O., Plan des transformations de la commune de Schaerbeek, 1903 (Huis der Kunsten van Schaarbeek).
HOUSSA, O., Plan no 2. Commune de Schaerbeek. Quartier de Linthout. Projet d'avenues et rues nouvelles, 26.09.1904 (GAS/OW).
Plan de la commune de Schaerbeek 1880 (GAS/OW).
Plan de la commune de Schaerbeek 1899 (GAS/OW).