Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Achille [F.] MICHELarchitect1934

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2014

id

Urban : 22973
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, opnieuw bekleed in art-decostijl in 1934 door architect Achille Michel. Gesigneerd en gedateerd op de sokkel “A. MICHEL / ARCH. 1934”.

Symmetrische gevel van drie bouwlagen, in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. en oranjekleurige baksteen op de verdiepingen, met beklemtoonde horizontale voegen of rechtopstaand metselwerk. Verdiepingen behandeld als gewelfde bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. van twee bouwlagen; muuropeningen opgedeeld door twee zuilen die in de eerste bouwlaag op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met uitsprongen rusten. Buisvormige vensterleuningenLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal.. Oorspronkelijke kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Centrale dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Oorspronkelijke deur.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 165-41.