Typologie(ën)

driegevelvilla

Ontwerper(s)

DE BRIGODEarchitect1925

Stijlen

Art deco
Eclectisme met pittoresk karakter

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id [nl]

Urban : 22178
lees meer

Beschrijving

Villa in cottagestijl, n.o.v. architect de Brigode, 1925.

Halfopen gebouw van twee bouwlagen onder hoog uitkragend tentdak met ingesnoerde dakgoot en dakterras. Bakstenen gevel met bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en witstenen elementen. OnderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. in breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen. van hardsteen. FriesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). op het hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met imitatievakwerk.
Gevel in de Lambermontlaan voorzien van een trapezoïdale voorbouw bekroond door een terras voor een drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere.; houten balustradeHekwerk van spijlen of balusters. vervangen. Garage in de onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen..
Op de zijgevel, drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de centrale onder trapezoïdale topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt., met houten toegangsportiek onder lessenaarsdakDak bestaande uit één hellend dakvlak. met breed uitkragende kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., toegankelijk via een dubbele trappenpartij met houten balustradeHekwerk van spijlen of balusters.. Op de rechtertravee, kleine houten erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde. en impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. in het gevelvlak. DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.; kleine driehoekige dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. op de zijgevel. Deuren vervangen, raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. bewaard op de zijgevel. Tuinhek verdwenen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 164-356.