Vous voyez cet objet en preview en tant qu'administrateur du site.

Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

W. VAN HOVEarchitect1927

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 22209
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis met invloed van art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik., n.o.v. architect W. Van Hove, 1927.

Maakt deel uit van bijzonder homogene huizenrij uit dezelfde periode, van nr. 7 tot nr. 19.

Symmetrische opstand van drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en twee bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Bakstenen gevel met witstenen en similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. elementen. Smalle centrale toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.; terugwijkende portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. onder tongewelf. Zijtraveeën onder klokgevelGevel waarvan de top klokvormig is.. Op de benedenverdieping, links, smal getralied vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. en garagepoort die sinds 1932 het oorspronkelijke vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. vervangt; rechts, breed vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Op de verdieping, gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. links en glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. in het midden, alle drie met trapezoïdaal Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt.; rechts, trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond door een terras. Kleine centrale dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder gewelfde kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Smeedijzeren traliewerk bewaard. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard; houten deur met getralied raam. Achteruitbouwstrook afgesloten door een haag en gedeeltelijk bedekt met granito met mozaïekrand.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 35-9.