Onderzoek en redactie

2012-2013

 

Bekijk de weerhouden gebouwenDe Ernest Discaillesstraat is een korte straat en verbindt het kruispunt gevormd door Jenatzystraat en de Henri Bergéstraat met dat gevormd door de Joseph Brandstraat, de Voglerstraat en het Houffalizeplein.

De straat ligt in de wijk Teniers-Josaphat, gevormd door de oude dorpskern van Schaarbeek. Ze werd aangelegd toen deze wijk werd heraangelegd naar een plan ontworpen in 1898 door de ingenieur van de gemeentelijke Openbare Werken, Octave Houssa, en bekrachtigd bij K.B. van 10.02.1902. Naast de aanleg van de Louis Bertrandlaan omvatte dit plan een nieuw netwerk van verkeerswegen van minstens twaalf meter breed. De Discaillesstraat werd aangelegd in 1905-1906. Aanvankelijk omvatte ze ook een tweede stuk tot aan de Jeruzalemstraat, maar dit werd geïntegreerd in het Houffalizeplein toen dat tussen 1957 en 1962 werd aangelegd; het gaat om nr. 1 tot 16 van het plein.

De naam van de straat, toegekend tijdens de gemeenteraadszitting van 20.05.1904, is een eerbetoon aan historicus Ernest Discailles (Doornik, 1837 – Brussel, 1914). Hij was professor aan de Universiteit van Gent en academicus, en ook gemeenteraadslid in Schaarbeek.

De straat werd bebouwd met burgerhuizen en opbrengsthuizen in eclectische stijl, ontworpen tussen 1904 en 1906.

Bronnen

Archieven
GAS/OW Infrastructuur 226.
Huis der Kunsten van Schaarbeek/lokaal fonds.

Publicaties en studies
DEKOSTER, J.-A., Les rues de Schaerbeek, Brussel, 1981, p. 40.
FISCHER, F., Notice sur les grands travaux de Schaerbeek (Premier Congrès international et Exposition comparée des Villes), Brussel, Imprimerie Ferdinand Denis, 1913, p. 6 in: Bulletin communal de Schaerbeek, 1913, p. 438.

Websites
Het verhaal achter de straatnamen van Schaarbeek.