Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1865-1876

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2017

id [nl]

Urban : 24181
lees meer

Beschrijving

Drie analoge burgerhuizen in neoclassicistische stijl en met symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., wellicht als geheel ontworpen, tussen 1865 en 1876.

Deze huizen maken deel uit van bijzonder homogene huizenrij in dezelfde stijl, van nr. 8 tot nr. 20.

Benedenverdieping en centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met verdiepte schijnvoegen. Balkons met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Rijk stucwerkdecor: cartouches, guirlandes, rankversiering, laurierbladeren, leeuwenkoppen, enz. Fraai bewerkte deuren bewaard. Kroonlijsten van nr.14 en 16 bewaard, die van nr.12 gedeeltelijk. Raamwerk vervangen.

Op nr.12, venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. van de benedenverdieping verlaagd in 1901. Borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van de eerste verdieping met balustersVaasvormige spijl van een borstwering..

Op nr.16, thans afgekapte gevel. Mansardedak geplaatst in 1909. Houten dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder boogvormig frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening..

Bronnen

Archieven
GAS/DS
 12: 68-10 (1901); 16: 68-14 (1909).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid