De Destouvellesstraat verbindt de Vooruitgangstraat met de Masuistraat en kruist de Gaucheretstraat en de Jollystraat. Ze ligt op het grondgebied van Schaarbeek, met uitzondering van haar westelijke uiteinde, op de hoeken met de Masuistraat, dat van de Stad Brussel afhangt.

De twaalf meter brede straat werd aangelegd op initiatief en op de terreinen van de Union Immobilière de Bruxelles bij K.B. van 10.10.1865. Haar naam is een eerbetoon aan Charles Destouvelles (1775-1842), een advocaat en politicus die aan de Belgische Omwenteling deelnam. Hij probeerde tevergeefs zijn naam te laten veranderen in d’Estouvelles, een spelling die nog op sommige oude kaarten voorkomt.

De straat werd hoofdzakelijk in de jaren 1870-1880 bebouwd, met woningen met neoclassicistische inslag, sommige aangevuld met opslag- of werkplaatsen achteraan. Veel huizen werden verbouwd, of zelfs heropgebouwd, vooral na de bombardementen van 1944. Vermelden we toch een fraaie huizenrij in het eerste straatdeel aan pare zijde (zie nr.8 tot 20).

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAS/OW 68.


Publicaties en studies
DEKOSTER, J.-A., Les rues de Schaerbeek, Brussel, 1981, p.
 37.
VAN NIEUWENHUYSEN, P., Toponymie van Laken (doctoraatsverhandeling in de Germaanse Filologie), UCL, Louvain-la-Neuve, 1998, pp. 694.


Kaarten / plannen
Plan de la commune de Schaerbeek 1876
, Nationaal Geografisch Instituut.
Bruxelles et ses environs, Militair Cartografisch Instituut, 1881.
Bruxelles et ses environs, Militair Cartografisch Instituut, 1893.