De korte Capronnierstraat verbindt de Portaelsstraat met de François-Joseph Navezstraat.

Het tracé van de straat werd bepaald bij beslissing van het Gemeentecollege van 27.05.1902, die, net als de aanleg van de d'Anethanstraat, werd bekrachtigd bij K.B. van 20.04.1903. De twee straten werden nadien opgenomen in het stratenplan van de noordelijker gelegen wijk Monplaisir-Helmet, getekend door de ingenieur van de Gemeentelijke Openbare Werken en goedgekeurd bij K.B. van 21.04.1906.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 11.11.1902 werd de straat vernoemd naar de schilder-glazenier Jean Baptiste François Capronnier (Parijs, 1814 – Schaarbeek, 1891), wiens glas-in-loodramen talrijke Belgische kerken verfraaien.

De onpare zijde wordt ingenomen door gemeenteschool nr. 14 (zie nr. 1), die een groot deel van het huizenblok tussen de Navezstraat en de Portaelsstraat beslaat. Aan pare zijde staan huizen in eclectische stijl gebouwd in 1912 en 1916, evenals huizen met art-deco-invloed gebouwd in de jaren 1920. In 1982 werden verscheidene huizen gesloopt met het oog op de uitbreiding van het Institut Technique Cardinal Mercier.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAS/OW 34.
GAS/OW Infrastructuur 229.
GAS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1902, pp. 1497-1498.
Huis der Kunsten van Schaarbeek/lokaal fonds.

Publicaties en studies
DEKOSTER, J.-A., Les rues de Schaerbeek, Brussel, 1981, p. 20.