Van Nieuwelaan naar Tweede Lansiers Regimentlaan.
Korte rechtlijnige straat. Liep oorspronkelijk tot aan de Waversesteenweg ; dit laatste deel heet nu luchtmachtlaan.

De opening van de laan werd goedgekeurd in 1877, ten tijde van de bouw van de kazernes. Ze werd aangelegd door het militair geniekorps en aan de gemeente overgedragen in 1881. Een nieuw rooilijnenplan werd goedgekeurd in 1949.

Nr. 2 vormt een gebouwencomplex opgetrokken in 1923 voor het Ministerie van Oorlog en bestond hoofdzakelijk uit loodsen voor de legervoertuigen van het 72ste transportbataljon. Heden doen ze dienst als garages. Aanpalende bakstenen dwarsconstructies met steekboogpoorten en hoge tuitgevels met decoratieve nissen. Uiterst rechts hiervan bevindt zich een hoekpaviljoen met twee bouwlagen en respectievelijk vijf  en twee traveeën onder schilddak. Oorspronkelijk was dit bedoeld voor de staf van bovenvermeld bataljon, tegenwoordig wordt het gebruikt als ovemachtingsplaats voor bezoekers-officieren. Sinds 1976 maakt het gebouwencomplex deel uit van de tegenover gelegen Rijkswachtkazerne Luitenant Generaal Baron de Witte de Haelen. Gerenoveerd in 1985-1986.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
KB 28.11.1877; 14.12.1949.
RC 1949, p. 139.
RPV 1913, p. 43.
AR 792.