Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Édouard PELSENEERarchitect1912

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15250
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk. met drie bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken., waarvoor mogelijk bouwaanvraag van 1912, n.o.v. arch. Ed. PELSENEER.

Heden Ambassade van Polen.

Lijstgevel in natuur- en similisteen, horizontaal geleed door onder andere zware lijst met klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop. tussen de tweede en derde bouwlaag. Drie linker traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. ; schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. in de eerste bouwlaag Begane grond met twee souterrainvensters en "cour anglaise" ; hierboven drie getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in platte omlijsting ; bel-etage geaccentueerd door drie rondboogvormige deurvensters met geprofileerde booglijst en decoratief uitgewerkte sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. op onderling verbonden imposten, breed balkon op dubbele consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. ; in de derde bouwlaag drie steekboogvensters met ijzeren leuning gevat in rechthoekig verdiepte velden. In deurtravee brede korfboogvormige inrijpoort ; op de verdiepingen respectievelijk rondboogvormig deurvenster met klein balkon op fraai uitgewerkte consoleVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en steekboogvenster ; dito decoratie als in venstertrave. Attiekbekroning met balustersVaasvormige spijl van een borstwering. tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. Vier verdiepte rondboogvormige dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. in het mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken..

Interieur : verzorgd zij het lichtjes aangepast ; fraaie stenen trap met twee vleugels.

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 1498 (1912).