Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 13777
lees meer

Beschrijving

Imposant goed van omstreeks 1870. Omvat bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. driegevelwoning onder leien mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met rode pannen, binnenplaats en tuin en fraaie bijgebouwen.

Hoofdgevel dwars op straat ingeplant, met twee bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op arduinen plint met kelderopeningen. Middenrisaliet met steekbogige vleugeldeur en bovenvenster; arduinen bordes1. Verhoogd platform vóór de ingang van een gebouw, bereikbaar via een aantal treden; - 2. Vloertje, boven aan of midden in een trap. met afgeronde treden en leuning met balustersVaasvormige spijl van een borstwering.. Rechthoekige muuropening op eerste verdieping. In zijtraveeën resp. steekbogige en rechthoekige tweelichtenTweedelige lichtopening, door deelzuiltje gesplitst.. Straatgevel met drie identieke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...): steekboogvensters op begane grond, rechthoekige muuropeningen op verdieping.
Achtergevel met zicht op tuin; geleding door puilijst. Rechts trapezoïdale uitbouw met vier venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. en deur voorafgegaan door arduinen bordes1. Verhoogd platform vóór de ingang van een gebouw, bereikbaar via een aantal treden; - 2. Vloertje, boven aan of midden in een trap.. Bekronend balkon met balustradeHekwerk van spijlen of balusters.. Rechthoekig drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. met centraal deurvenster op verdieping. Twee linker traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) volgens gevelopstand aan straatzijde. Steekboogvensters hier echter onder waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. met volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer. en tandlijst; muuropeningen op verdieping onder brede latei op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst en modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.. Acht rechthoekige dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.. Omheiningsmuur met bekronend traliewerk, onderbroken door metalen hek met twee vleugels verankerd in twee gebosseerde pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…) in afwisselend materiaal; verbindt woning met bijgebouwen.
Bijgebouwen: drie gevels waarvan hoofdgevel volgens dwarsinplanting met twee bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder pannen zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Middenrisaliet onder puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. met zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.; op begane grond steekbogige garagepoort met twee vleugels gevat in kleine uitbouw. Bekronend balkon met houten leuning vóór rechthoekig deurvenster. Links gelijkaardige ingang op begane grond, op verdieping oculusKlein rond, ovaal of polygonaal venster. onder kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Rechts eenvoudige steekboogdeur met oculusKlein rond, ovaal of polygonaal venster. onder kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Aan straatkant puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. met kleine steekbogige muuropening; op verdieping tweelicht onder rondboogtimpanen. Aan de tuinkant rondboogvenster op eerste verdieping. Gevelgeleding door puilijst en banden in baksteen op verdieping. Houten bewerkte kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Opmerkelijke bomen in de nabijheid