Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Émile DELIGNEarchitect1908

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 14614
lees meer

Beschrijving

Complex hoekgebouw (Dekensstraat) getypeerd door een inspringende hoektoren, waarvoor bouwaanvraag van 1908, n.o.v. arch. E. DELIGNE.

Gevelfront in rode baksteen met schaars gebruik van natuursteen en similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. voor plint, lekdrempels, platte banden, aanzetstukken en korbeeltjes.

Gevel Dekensstraat : brede zijgevel oplopend tot een tuitgevelPuntgevel bekroond met smalle rechthoekige hals; bij zeventiende eeuwse voorbeelden vaak steunend op schouderstukken. met aandak en bolornament. In eerste en tweede bouwlaag brede muuropeningen onder latei en ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast. gevat in een rechthoekige nis. In geveltop vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder latei met verdiept rondboogveld.

Gevel Hoornstraat gedomineerd door een inspringende hoektoren onder tentdak, waarin respectievelijk deurvenster onder latei en ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast. en smal rondboogvenster, beide gevat in een oplopende nis met boogfriesbekroning. Deurvenster hoektoren verleent toegang tot het dakterras boven de toegangstrav., waarin recente deur met radvenster (1989). In centrale partij drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. waarboven twee getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). en tweelicht. In uiterst rechtse traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) twee brede rechthoekig venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder latei en ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast. en begrensd door monumentale blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met recent dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. (1989).

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 153 (1908), inschr.reg. 4245 (1989).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid