Deze straat verbindt de Pleisterstraat met het Gemeentelijk Stadion, waar ze doodloopt. De Victor Semetstraat en de Eerlijkheidsstraat beginnen er.

De Voltastraat werd aangelegd bij K.B. van 30.04.1907 en eindigde toen aan de Ooienstraat. Ze werd nadien opgenomen in het plan van de Boondaelwijk vastgelegd op 08.11.1907. Krachtens het K.B. van 22.03.1922 verloor ze de bocht die de ze met de Ooienstraat verbond en werd ze een doodlopende straat.

De straat, waarin zich een elektriciteitscabine van de voormalige Elektriciteitsregie bevindt (zie nr.6a), is vernoemd naar de Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta (Como, 1745 – 1827), bekend om zijn onderzoek naar de elektriciteit en om de uitvinding van de eerste elektrische batterij.

Aan pare zijde werd de straat oorspronkelijk volledig ingenomen door de installaties van de elektriciteitscentrale, die in 1911 werd gebouwd en in de jaren 1950 tot 1970 met verscheidene gebouwen werd aangevuld (zie nr.6a). Een deel van de oudste gebouwen werd in 1991 gesloopt en vervangen door appartementsgebouwen van de Elsense Haard.
Aan onpare zijde staan enkele huizen die deel uitmaken van de arbeiderswijk die de Voltawijk wordt genoemd (zie nr.1, 3 en 5), evenals enkele afsluitingsmuren van de gemeenschapstuinen van de wijk.
Aan het einde van de straat bevindt zich het Gemeentelijk Stadion, waarvan de gevels van de sporthal (nr.16-18, n.o.v. architect J.-P. van den Houte, 1968) oorspronkelijk met claustra's van geprefabriceerd beton waren bekleed. De zaal werd in 1999 gerenoveerd en de claustra's werden verwijderd.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925).
GAE/OW 313.
GAE/DS 16-18: 313-18.

Publicaties en studies
DOSOGNE, D., Formation et évolution de deux quartiers résidentiels du Sud-est de Bruxelles: le quartier du Solbosch et le quartier de Boondael, Mémoire de fin de licence spéciale en Urbanisme et Aménagement du territoire, ULB, 1994.
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Brussel, 1990, pp.127-130.
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Solbosch, Gemeente Elsene, Brussel, 2000 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 8).

Tijdschriften
HAINAUT, M., “Une rue d'Ixelles porte leur nom”, Mémoire d'Ixelles, 29, 1988, p. 45.
16-18: KAHAN, L., “Salle omnisports, à Ixelles-Brussel”, La Technique des Travaux, 11-12, 1971, pp. 303-308.