Geknikte en sterk dalende straat van Collegestraat naar Gangstraat. Kruist Maesstraat en Jean Van Volsemstraat.

Eeuwenoude weg die de vroegere Kruisstraat (thans Viaductstraat) met de Zwaerenberg (huidige de Vergniesstraat) verbond. Heette chemin de la Quenelle [Balletjesweg], later rue de la Quenelle en rue de la Discorde [Tweedrachtstraat]. Eerste deel van de weg verbreed bij K.B. van 04.11.1844 (Plan d'ensemble des rues du Collège, Sans-Souci, de la Tulipe, de Venise et du Viaduc). Verdere verbreding en verlengingen bij KB van 25.04.1851, 20.02.1861, 2.07.1868, 15.03.1869, 8.07.1875 en 3.01.1899. Voor het eerst vermeld als Venetiëstraat in 1868, mogelijk naar aanleiding van opslorping van Venetië binnen het Koninkrijk Italië (1866).

Oudst bewaarde bouwaanvragen vanaf 1853. Meeste aanvragen uit jaren 1870-1880. Oorspronkelijk neoclassicistisch straatbeeld grotendeels teloor gegaan door tal van verbouwingen (briketten, opnieuw bepleisterd, verwijderen van elementen, toevoegen van bouwlagen, enz.). Tal van garages en voormalige ateliers horend bij huizen op Elsensesteenweg tussen Venetiëstraat nr. 43 tot 95. Op nr. 25 opvallend smalle gevel voor huis op breder driehoekig perceel (architect François De Decker, 1925). Aan onpare zijde geheel van vier bescheiden huizen in eclectische stijl (nr. 43 tot 49).

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/DS 25: 304-25.
GAE/OW 304.
GAE/OW Historique des rues (1925).

Kaarten / plannen
POPP, P. C., Atlas cadastral de Belgique, Plan parcellaire de la commune d'Ixelles avec les mutations, Brussel, 1866.